2003

Създаване на Salzgitter EuroLogistik GmbH
от Александър Лиерш и Мишел Буфано

2003

Обзавеждане на офис площи в Salzgitter Bad

2004

Придобиване на първите специални превозни средства за свръхшировки

2005

Закупуване на други специални превозни средства

2008

Преместване в по-големи помещения на фирмата

2009

Създаване на SEL. Камиони – стартиране на търговски превозни средства

2011

Разширение на паркоместа в Salzgitter

2015

Официално откриване на нови бизнес помещения в супермаркета с 16 000 квадратни метра площ